Psychologia

KonformizmKonformizm - czy to brak własnego zdania?

Konformizm oznacza zmianę poglądów lub zachowania pod wpływem poglądów czy działań innych ludzi lub

NeurotyzmNerwica a neurotyzm. Kim jest neurotyk?

„Ja chyba mam nerwicę!” - ile razy każdy z nas użył takiego sformułowania w stosunku do samego siebi

Dobro współne - dobro jednostkiCzy dobro wspólne jest ważniejsze od wolności jednostki?

W jednej z biografii Alberta Einsteina możemy przeczytać pewną myśl, którą pozwolimy sobie przytoczy

Zachowania klientówZachowania klientów - decyzje nabywcze

Sposób podejmowania przez konsumenta decyzji o zakupie danego produktu różni się w przypadku produkt

NonkonformistaNonkonformista - indywidualista czy buntownik w XXI wieku?

Konformizm i nonkonformizm są pojęciami stale aktualnymi. Odnoszą się do postaw, jakie przyjmujemy w