Psychologia

Teorie motywacjiTeorie motywacji w ujęciu tradycyjnym

Teoria motywacji to dyscyplina niezwykle rozległa i obejmująca swym zasięgiem liczne dziedziny życia

Dobro współne - dobro jednostkiCzy dobro wspólne jest ważniejsze od wolności jednostki?

W jednej z biografii Alberta Einsteina możemy przeczytać pewną myśl, którą pozwolimy sobie przytoczy

Zachowania klientówZachowania klientów - decyzje nabywcze

Sposób podejmowania przez konsumenta decyzji o zakupie danego produktu różni się w przypadku produkt