Praca a emocje - przyjaciele czy wrogowie?

Emocje to nieodłączna część naszego życia zawodowego. Osiągnięty sukces zrealizowanego projektu sprawia, iż odczuwamy zadowolenie, satysfakcję, radość i dumę. Ryzyko utraty pracy natomiast wywołuje lęk. Towarzyszącą nam wściekłość, co brzmi trochę zabawnie, rozładowujemy niestety czasem na komputerach.

Emocje to niekoniecznie nasi wrogowie. Spełniają one bardzo ważną rolę w naszym życiu.

  • Powiadamiają nas o wielkości zdarzeń, które dzieją się dookoła. Obawiamy się, gdy coś nam zagraża, odczuwamy radość, satysfakcję, gdy osiągniemy wyznaczony cel.
  • Aktywizują nas do działania. Odczuwając strach przemieniamy się w ludzi czujnych i wrażliwych na bodźce, krew napływa do sporych mięśni szkieletowych. Okazujemy gotowość do rozpoznawania zagrożenia i ucieczki.
  • Pełnią także istotną rolę w komunikacji. Dzięki wiedzy uzyskiwanej z wyrazistości emocjonalnej wspólników, ich zachowania możemy w pełni interpretować i przewidywać.

Pomimo tego, że zachowania emocjonalne zwykle spełniają wymagania otoczenia i pozwalają na efektywne działanie, to zachodzą sytuacje, gdy zaznane przez człowieka emocje prowadzą do zachowań przeciwstawnych z jego potrzebami i celami. Lęk przed wystąpieniami publicznymi może istotnie utrudniać lub nawet uniemożliwiać pokazanie swoich umiejętności i wiedzy, a złość zniszczyć relacje społeczne.

Żeby skorzystać z dobrych cech emocji i aby wpłynęły na naszą korzyść, należy rozsądnie wprowadzać je do naszego zachowania. Trzeba umieć rozpoznawać, rozumieć i kontrolować emocje, czyli rozporządzać zespołem umiejętności, które wchodzą w strukturę inteligencji emocjonalnej.

Nauczenie się inteligentnego korzystania z emocji może i jest trudne, ale można się tego nauczyć. Umiejętności wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej w dużym stopniu zależą od naszych doświadczeń z dzieciństwa. Nie oznacza to jednak, że jako osoby dorosłe nie możemy poszerzać swoich kompetencji emocjonalnych. Istnieją badania, które wskazują, że mądrego radzenia sobie z emocjami można się nauczyć.

Artykuły: